Гражданска Отговорност Калкулатор

AIG

Венислав Йотов Изпълнителен директор
AIG
София 1113, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 3А, блок № 8, ет. 4, Тел: +359 2 930 93 30, Факс: +359 0 930 93 31

Ей Ай Джи е водещ световен застраховател в областта на общото застраховане, обслужващ повече от 70 милиона клиенти по света. С широк диапазон от продукти и услуги, експертен опит в уреждането на претенции и отлична финансова стабилност, Ей Ай Джи предоставя възможност на своите индивидуални и корпоративни клиенти да управляват риска с увереност.

Важна информация относно прехвърлянето на застрахователни полици


С настоящото бихме желали да уведомим нашите клиенти, посредници и бизнес партньори, че застрахователните полици, издадени от Chartis Europe S.A. с начало на застрахователно покритие на или преди 30 ноември 2012 год. (и свързаните с тях претенции) са прехвърлени на AIG Europe Limited.

AIG Europe Limited е част от групата на AIG - водещ световен застраховател, обслужващ клиенти в повече от 130 държави и юрисдикции. Дружествата от групата на AIG обслужват индивидуални и корпоративни клиенти чрез една от най-големите световни мрежи за общо застраховане. До скоро AIG Europe Limited беше известно като Chartis Europe Limited.

Единственият резултат от описаната промяна ще бъде промяна на застрахователя, като същата няма да окаже никакво влияние върху застрахованите при нас лица, нито ще доведе до промяна на условията по нашите застрахователни полици или до промяна на правото на претенция за застрахователно обезщетение. Дейността по застраховане и ликвидиране на щети продължава да се извършва при същите условия и Вие можете да се свържете с нас, както и до сега. Всички застраховани лица ще бъдат надлежно уведомени за извършеното прехвърляне на застрахователните им полици и промяната на името на застрахователя.

Начинът на обработване на личните данни от нас остава непроменен и ние ще продължим да защитаваме личните Ви данни, както сме правили това досега. Повече информация за това как използваме Вашите лични данни, може да намерите като се запознаете с Политиката ни за конфиденциалност.

AIG Europe Limited ще продължава да предоставя висококачествени услуги, решения и опит, каквито може да очаквате от световен лидер в застраховането, като се надяваме да продължим да развиваме нашите взаимоотношения, в качеството ни на предпочитан от Вас застраховател.


 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор