Гражданска Отговорност Калкулатор

Отговорност на работодателя

  • Отговорност на работодателя

    Този вид застраховка покрива регламентираната в Кодекса на труда неограничена, безвиновна отговорност на работодателя имуществени и неимуществени вреди, причинени на неговите работници или служители вследствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от друг работник или служител.

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор