Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

Щети

ИНСТРУКЦИИ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 • Да имате валидна застрахователна полица;
 • Да е платена застрахователната премия;
 • Засрахователното събитие да е настъпило в периода на валидност на полицата;
 • Увреденото имущество да е застраховано по полицата;
 • Да уведомите Застрахователя в срока посочен в Общите условия.

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ: 

 • В случай на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя в рамките на 3 дни.
 • В случай на кражба чрез взлом или грабеж и злоумишлени действия на трети лица срока за уведомяване на Застрахователя е не по-късно от 24 часа от узнаването.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ЗАСТРАХОВАНИЯТ Е ДЛЪЖЕН: 

 • Да вземе всички необходими мерки за ограничаване на щетите, както и за спасяване и запазване на застрахованото имущество;
 • Да не променя състоянието на увреденото имущество без разрешение на Застрахователя (с изключение на случаите, когато това е спешно необходимо за минимизиране на щетите);
 • Да осигури свободен достъп на Застрахователя до увреденото имущество и източника на вреда.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТА: 

 • Попълнено заявление за щета /по образец на Застрахователя/;
 • Документ за собственост;
 • Застрахователна полица;
 • Документ от компетентните органи

СЪБИТИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ: 

 • Пожар– служебна бележка от РСПБЗН;
 • Природни бедствия – писмо от районната ХМС;
 • Земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН;
 • При кражба, грабеж, вандализъм – служебна бележка от РПУ.


* Тази информация е обобщена и не изчерпва всички условия по полиците!

 

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор