Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

ОЗК

ЗАСТРАХОВКА НА ТРАЙНИ, НЕПЛОДОДАВАЩИ НАСАЖДЕНИЯ

 

Тези Специални условия определят реда за сключване на застрахователни договори при застраховане на трайни, неплододаващи насаждения, а също така регулират взаимоотношенията между страните по застрахователния договор при заявяване, разглеждане и уреждане на претенции при настъпили застрахователни събития, покрити по условията на сключения договор. 
 
І. Предмет на застраховане: 1. По настоящите Специални условия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ срещу платена застрахователна премия приема да застрахова и заплати на ЗАСТРАХОВАНИЯ /физическо или юридическо лице/ застрахователно обезщетение за претърпяна загуба при трайни насаждения от покритите по застраховката рискове. 2. По настоящите Специални условия може да се застрахова: 2.1. дървета , храсти и главини, водещи се като дълготрайни материални активи; 2.2. естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, горски и декоративни разсадници; 2.3. новозасадени, млади и неплододаващи: овощия, черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка и къпини, касис и др. 2.4. недаващи цвят: маслодайни рози, лавандула, хмел и др.  ІІ. Застрахователно покритие: 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще изплаща обезщетение за количествени щети, дължащи се на механични увреждания, водещи до загуба на цели растения, причинени от: - Клауза А: обхващаща рисковете пожар /вкл. последиците от гасенето му/, сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товари. - Клауза Б2: буря, градушка, пороен дъжд, наводнение. - Клауза Б3: тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед. - Клауза Б6: замръзване - Клауза Д2: умишлен палеж и/или експлозия - Клауза Д5: злонамерени действия на трети лица - Клауза Д13: необходими разходи - Кражба чрез взлом и/или вандализъм 2. Застраховката се сключва задължително по Клауза А и в комбинация от рискове, по избор на ЗАСТРАХОВАНИЯ. ІІІ. Изключение от застрахователно покритие 1. Застрахователят няма да покрива загуба на растения в резултат от: 1.1. неприхващане на насажденията – до 5% 1.2. суша; болести; неприятели; диви и оставени без надзор домашни животни, гризачи и птици; 1.3. умишлени действия и/или груба небрежност на работници, служители или лица под контрола на ЗАСТРАХОВАНИЯ. 1.4. химикали и препарати, разпръснати от летателни апарати или друга наземна техника; газообразни, прахообразни и други вещества, изхвърлени в атмосферата от различни производства 1.5. технически неизправни напоителни и отводнителни системи и канали; 1.6. неправилни и/или незавършени в срок агротехнически мероприятия; 1.7. пропуснати ползи при презасаждане на увредени растения в резултат на по-късно плододаване; 1.8. военни действия; 1.9. земетресение; 1.10. свличане и/или срутване на земни пластове - от геоложки или друг характер;  
ІV.  Застрахователна сума А.  Определяне на застрахователната сума 1. Застрахователната сума се определя на база себестойност на едно дръвче (храст, главина) към датата на застраховането и/или на очакваната нараснала себестойност през периода на застраховката, съобразена с агротехническите мероприятия. 2. Отговорността на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е до действителния размер на вредите, но не повече от застрахователната сума. 3. Застрахователната сума може да се намали, ако при извършване на оценка се установи, че уврежданията са настъпили от незастрахователни причини. Б. Дозастраховане 1. Ако след настъпване на застрахователно събитие се наложи презасаждане на растения. 2. Ако определената застрахователна сума не е отразила нарасналата себестойност по време на действие на договора в резултат на приложените текущи/допълнителни агротехнически изисквания и мероприятия. V. Застрахователна премия А. Определяне на застрахователната премия 1. Застрахователната премия се определя от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ и е в зависимост от застрахователната сума, вида на застрахованата култура, рисковия клас на района, в който се намира обекта за застраховане и избраното застрахователно покритие. 2. Дължимата годишна премия се заплаща от ЗАСТРАХОВАНИЯ : - Еднократно - при сключване на застрахователния договор; - Разсрочено – по уговорен в полицата план. VІ. Дефиниции. 1. Съгласно Общите условия на застраховка “Пожар и природни бедствия” Секция 1 “Индустриален пожар” и Общите условия “Щети на имущества Секция 1 “ Кражба чрез взлом , вандализъм и грабеж” 
 
 
ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД 

 

 

 

Вход

  1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор