Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Автоасистанс

  Застраховка автоасистанс

  В замяна на плащане на застрахователна премия застрахователят се задължава да предостави авто асистанс - помощ при пътуване с моторни превозни средства /МПС/, като покрива разходите за ползване на различни услуги, в случай, че МПС е претърпяло пътно-транспортно произшествие /ПТП/, техническа повреда и/или оказва съдействие и заплаща обезщетение на Застрахованото лице при възникване на друго застрахователно/асистанс събитие. Застраховката Автоасистанс предлага денонощна помощ на авариралия автомобил и пътниците в него, в случай на настъпване на инцидент при пътуване. При необходимост се осигурява медицинска помощ на пътниците в автомобила.

  Застрахователните компании, които предлагат тази застраховка, разполагат с гореща линия на спешен автоасистанс център, на който можете да позвъните и да получите инструкции и помощ.

  Освен осигуряване на максимално спокойствие и сигурност при пътуване, застраховката „Автоасистанс“ има за цел да помогне с плащане на разходи за настаняване и транспорт в случай на настъпил инцидент.


  Застраховката Автоасистанс може да е валидна както на територията на Република България, така и в чужбина.

  Застрахователно покритие

   

  • Транспортиране до Център за спешна медицинска помощ на водача и придружаващите го пътници вследствие на ПТП
  • Транспортиране на пътниците в автомобила от мястото на ПТП до най-близкото населено масто, от което може да се извърши връщането им до дома
  • При необходимост, настаняване в хотел до лимита, посочен в застрахователната полица;
  • Организиране и заплащане на разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение
  • Осигуряване транспортирането на автомобила до неговото местодомуване, посредством резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила
  • Репатриране на тленни останки в случай на смърт.

  При настъпване на събитие

   При свързване със  Застрахованият трябва да подаде следната информация:

  • Пълно име и адрес на Застрахования;
  • Номер, дата на влизане в сила и дата на изтичане на полицата;
  • Марка, регистрационен номер и дата на производство на автомобила;
  • Местонахождение и телефонен номер за връзка със Застрахования;
  • Кратко описание на проблема и естеството на желаната помощ;

  Предимства на застраховка автоасистанс

   

  • Гарантира спокойствие за водача и придружаващите го лица. Денонощна техническа помощ 365 дни в годината.
  • Минимизира непредвидените разходи за транспортиране и настаняване на пътниците и автомобила
  • Осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на пътя.
  • Често застрахователите предоставят различни отстъпки при сключване на застраховка Автоасистанс,  заедно с друга автомобилна застраховка – Гражданска отговорност или Автокаско.
  ДЕФИНИЦИИ

  Асистанс (Assistance) - услуга, която се предлага в рамките на сключен застрахователен договор. Услугата може да бъде в натурално-веществена форма или/или във вид на парични средства , чрез техническа , медицинска и финансова помощ.А най-вече се прилага при пътуване в чужбина(в случай на заболяване, нещастни случаи, ПТП и др.).

  Покрит риск - Oбективно съществуващата вероятност от увреждане на здравето или застрахованото имущество, осъществяването, на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице, която ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ поема като свой риск.


  Пътнотранспортното произшествие (ПТП) - Всяко неочаквано събитие, включващо застрахованото МПС като участник в пътното движение или докато е било паркирано, предизвикало загуба или повреда на застрахованото МПС и/или смърт или телесно увреждане на ЗАСТРАХОВАНИЯ.


  Техническа повреда - Внезапно възникнала по време на пътуване и непредвидена механична, електрическа или друга авария /повреда, която има за последица обездвижването на МПС. Дейностите по поддръжката на МПС, монтажът на допълнителни детайли и аксесоари, подмяната на действащи части по ел. системата, двигателя и/или купето /каросерията/ на МПС не се считат за повреда.


  Застрахователно/Асистанс събитие- Всяко непредвидено събитие, станало известно на Асистанс компанията и/или застрахователната компания, водещо до правна, административна и финансова намеса от тяхна страна в рамките на услугите предоставяни от асистанс програмата.
 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор