Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Гражданска отговорност

   

  Застраховка гражданска отговорност

  Гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на МПС.

  Застраховани лица:

  Застраховани лица са собсвеникът на моторно превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторно превозно средство на законно основание.

  Застрахователно покритие:

  Застрахователят по задължителна Застраховка гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица вреди, вледствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

  • Имуществените и неимуществените вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт;
  • вредите, причинени на чуждо имущество;
  • пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
  • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по предходните три текста, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

  Териториална валидност:

  • Република България
  • Държава-член на Европейския съюз(ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП)*,Андора, Швейцария и Сърбия и тези, подписали многостранното споразумение "Зелена карта".
  • За останалите държави, членки на споразумението "Зелена карта" - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта.

  Сертификат Зелена карта:

  Сертификатът „Зелена карта“ е валиден в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави, членки на системата „Зелена карта“, като самият сертификат не предоставя застрахователна защита. Той се издава безплатно на базата на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и удостоверява наличието й пред компетентните органи на съответната държава-членка на системата.

  Срокът му на валидност е една година и съвпада с този на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. 

  При пътуване в Държави членки на Европейското икономическо пространство, Андора, Хърватска, Швейцария и Сърбия, сертификатът „Зелена карта” не е задължителен. Въпреки, че в определени страни не се изисква сертификат „Зелена карта“ е препоръчително да имате валиден такъв, когато пътувате в тези държави, тъй като при проверка от местните контролни органи такъв може да бъде изискан като доказателство за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

  Сертификат „Зелена карта“ е задължителен при пътуване до трети държави от системата: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Черна гора, Мароко, Русия, Молдова, Тунис, Турция, Украйна.

  От 01.01.2016 г. съгласно българското застрахователно законодателство Сертификат „Зелена карта“ задължително се издава, заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като Сертификатът „Зелена карта“ има същия срок на покритие. 

  При разсрочено плащане на застрахователната премия Сертификатът „Зелена карта“ се издава за срока, за който е платена застрахователната премия.

  Лимити на отговорност:

  За територията на Република България:

  За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

  10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

  за вреди на имущество (вещи):

  2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

  За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно действащите местните законодателства.

  Срок  на застраховката:

  Срокът на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“  на автомобилистите е една застрахователна година от 12 последователни месеца.  Полезни връзки:

   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор