Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Злополука на лицата/местата в МПС

  Злополука на лицата, местата в МПС

   

  Обект на застраховане

  Здравето, животът и телесната цялост на пътниците и на водачите/екипажа на превозни средства (моторни превоздни средства, плавателни съдове, въздухоплавателни средства).

  Покрити рискове

   Основно покритие: 


  • трайна загуба на работоспособност или смърт вследствие на злополука;                                                                                                                       

  Разширение (допълнителни рискове):

  • Временна загуба на работоспособност, продължила повече от 20 (двадесет) дни вследствие на злополука;
  • Медицински разходи вследствие вследствие на злополука;

  Изключени рискове:

  Не се дължи обезщетение за събития, причинени от или дължащи се на:

  • Водач, управлявал превозното средство, употребил алкохол или упойващи вещества;
  • Не притежаващ документ за правоспособност за управление на превозното средство; 
  • Отказал вземане на алкохолна проба, установено с документ на компетентните органи;

  Териториална валидност

  За основното покритие застраховката е валидна за територията на Република България, а ако е посочено в полицата - и за чужбина.

  За допълнителните покрития застраховката е валидна само за територията на Република България.

  Застрахователна сума

  Застрахователната сума за едно място е лимит на отговорност за всяко място в превозното средство.Застрахователната сума е еднаква за всяко от регистрираните места в превозното средство и за всяко отделно застрахователно събитие. Застрахователните суми за допълнителните покрития са еднакви за всеки един пътник и/или са процент от застрахователната сума за едно място или абсолютна сума.

  Застрахователна премия

  Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя.Зависи от покритите рискове, вида на превозното средство, броя на местата в него, териториалния обхват и застрахователната сума за едно място.

  При настъпване на застрахователно събитие:


  Застрахованият/Застраховащият уведомяват незабавно компетентните органи и Застрахователя и своевременно представят:
  • писмена претенция за изплащане на обезщетение;
  • застрахователна полица в оригинал;
  • документи, съставени от органите на полицията: констативен протокол или друг документ, удостоверяващ, че Застрахованият е бил участник в произшествие, протокол за произшествието и др;
  • пълна медицинска документация (епикризи, амбулаторни листове, болнични листове, други медицински документи, издадени от специализирани здравни заведения) във връзка с уврежданията вследствие злополука;
  • решения  на ТЕЛК/НЕЛК;
  • при смърт на Застрахования - препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
  • документи, доказващи реално извършените медицински разходи (за случаите на включените е полицата допълнителни рискове);
  • други сведения и доказателства, поискани от Застрахователя;

  Oбезщетение


  Изплаща се както следва:
  • при смърт вследствие на претърпяна от Застрахования злополука през застрахователния срок на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място;
  • при трайна загуба на работоспособност се изплаща процент от застрахователната сума за едно място, равен на процента загубена работоспособност , определен от Застрахователно - медицинската комисия на Застрахователя или от ТЕЛК/НЕЛК , след окончателното и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три месеца и не по-късно от една година от датата на злополуката;

  Доброволна застраховка "ЗЛОПОЛУКА" на пътниците в средствата за обществен превоз

  Обект на застраховане

  Обект на застраховане по задължителна застраховка "Злополука" са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
  Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.
  Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал. За тях се препоръчва сключване на доброволна застраховка "Злополука".
  Средства за обществен превоз на пътници са :
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • таксиметрови автомобили;

  Покрити рискове

  • Смърт на пътник или трайна загуба на работоспособност на пътник   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор