Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
Автомобилни застраховки

Злополука на лицата/местата в МПС

 • Злополука на лицата/местата в МПС

   

  Обект на застраховане:

  Здравето, животът и телесната цялост на пътниците и на водачите/екипажа на превозни средства (моторни превоздни средства, плавателни съдове, въздухоплавателни средства).

  Покрити рискове:

   Основно покритие: 


  • трайна загуба на работоспособност или смърт вследствие на злополука;                                                                                                                       

  Разширение (допълнителни рискове):

  • Временна загуба на работоспособност, продължила повече от 20 (двадесет) дни вследствие на злополука;
  • Медицински разходи вследствие вследствие на злополука;

  Изключени рискове:

  Не се дължи обезщетение за събития, причинени от или дължащи се на:

  • Водач, управлявал превозното средство, употребил алкохол или упойващи вещества;
  • Не притежаващ документ за правоспособност за управление на превозното средство; 
  • Отказал вземане на алкохолна проба, установено с документ на компетентните органи;

  Териториална валидност:

  За основното покритие застраховката е валидна за територията на Република България, а ако е посочено в полицата - и за чужбина.

  За допълнителните покрития застраховката е валидна само за територията на Република България.

  Застрахователна сума:

  Застрахователната сума за едно място е лимит на отговорност за всяко място в превозното средство.Застрахователната сума е еднаква за всяко от регистрираните места в превозното средство и за всяко отделно застрахователно събитие. Застрахователните суми за допълнителните покрития са еднакви за всеки един пътник и/или са процент от застрахователната сума за едно място или абсолютна сума.

  Застрахователна премия:

  Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя.Зависи от покритите рискове, вида на превозното средство, броя на местата в него, териториалния обхват и застрахователната сума за едно място.

  При настъпване на застрахователно събитие:

  Застрахованият/Застраховащият уведомяват незабавно компетентните органи и Застрахователя и своевременно представят:
  • писмена претенция за изплащане на обезщетение;
  • застрахователна полица в оригинал;
  • документи, съставени от органите на полицията: констативен протокол или друг документ, удостоверяващ, че Застрахованият е бил участник в произшествие, протокол за произшествието и др;
  • пълна медицинска документация (епикризи, амбулаторни листове, болнични листове, други медицински документи, издадени от специализирани здравни заведения) във връзка с уврежданията вследствие злополука;
  • решения  на ТЕЛК/НЕЛК;
  • при смърт на Застрахования - препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
  • документи, доказващи реално извършените медицински разходи (за случаите на включените е полицата допълнителни рискове);
  • други сведения и доказателства, поискани от Застрахователя;
  Oбезщетение:

  Изплаща се както следва:
  • при смърт вследствие на претърпяна от Застрахования злополука през застрахователния срок на законните наследници се изплаща застрахователната сума за едно място;
  • при трайна загуба на работоспособност се изплаща процент от застрахователната сума за едно място, равен на процента загубена работоспособност , определен от Застрахователно - медицинската комисия на Застрахователя или от ТЕЛК/НЕЛК , след окончателното и пълно стабилизиране на Застрахования, но не по-рано от три месеца и не по-късно от една година от датата на злополуката;

  Доброволна застраховка "ЗЛОПОЛУКА" на пътниците в средствата за обществен превоз

  Обект на застраховане:

  Обект на застраховане по задължителна застраховка "Злополука" са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.
  Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.
  Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал. За тях се препоръчва сключване на доброволна застраховка "Злополука".
  Средства за обществен превоз на пътници са :
  • релсови превозни средства;
  • тролейбуси и автобуси;
  • въздухоплавателни средства;
  • всички видове морски и речни плавателни съдове;
  • таксиметрови автомобили;

  Покрити рискове:

  • Смърт на пътник или трайна загуба на работоспособност на пътник 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор