Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Финансови и търговски рискове

  Застраховка на финансови и търговски риск

  1.Застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен)

  Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.

  Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с чуждестранния купувач. 

  2. Застраховка срещу вътрешен търговски риск 

  Предмет на застраховката са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 2 години.

  Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка.

  3. Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск

  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането между 2 и 5 години (за краткосрочния) и над 5 години (за дългосрочния риск).

  Покрити рискове са всички търговски и политически рискове.

  4. Застраховка срещу краткосрочен политически риск

  Предмет на застраховката
  са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.
  Покрити рискове са политическите рискове, свързани с държавата на чуждестранния купувач.

  5. Застраховка на банкова гаранция

  Предмет на застраховката е договорът за издаване на банкови гаранции, издаден във връзка с условия, поставени на български търговец или производител.

  Застрахован е банката, която издава гаранцията, а кредитополучател е наредителят по гаранцията и кредитополучател по договора за кредит.

  Видовете гаранции, които могат да бъдат застраховани са гаранция за добро изпълнение, гаранция за участие в търг или конкурс, гаранция за авансово плащане, както и други гаранции.

  6. Застраховка на банков кредит

  Кредитите, предмет на застраховката, могат да бъдат:

  • кредити за предекспортно финансиране – банкови кредити, отпуснати за оборотни средства и с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ,
  • кредити, отпускани на малки и средни предприятия.

  Застрахован е институцията, отпускаща кредита.

  Длъжник по застраховката е кредитополучателят

  Застрахователното покритие включва главницата на банковия кредит и уговорената в Договора за кредит лихва.

  7. Застраховка на акредитиви

  Предмет на застраховката са акредитиви, издадени в полза на български износител.

  Застрахован може да бъде както българската банка, действаща като авизираща по акредитивната операция, така и самата фирма-износител.

  Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката-издател на акредитива, без право или основание съгласно сроковете и условията на акредитива, да приеме за изпълнение задълженията си за плащане на износителя на съответните падежи.

  8. Финансиране на дейността чрез застраховане

  В сътрудничество с търговските банки се предлагат схеми, по които клиентите могат предварително или текущо да финансират дейността си:

  • пред-експортно финансиране на експортната дейност;
  • след-експортно финнасиране по реализиран износ или продажби на територията на България.

  Сключената полица срещу търговски или политически риск може да се прехвърли в полза на трето ползващо лице, обикновено търговска банка. На тази база тя финансира фирмата няколко дни след продажбата. Така фирмите практически почти елиминират периода на отсрочване на плащането, като едновременно с това осигуряват по-голяма ликвидност на активите си.

  Вижте още:


   

   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор