Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Имущество

  Застраховка на имущество

  Пожар и природни бедствия

  Предмет на застраховката са недвижимо имущество (дълготрайни материални активи,жилища, вили, офиси, стопански сгради) и движимо имущество (общо имущество, техника и уреди, стопански инвентар, машини и съоръжения, материални запаси, произведения на изкуството) на граждани и малки фирми. Тази застраховка може да бъде намерена на пазара и с наименование „Пожар и други опасности“.

  Щети на имущество

  Обект на застраховане могат да бъдат домашно, офис и търговско движимо имущество (собствено, наето или предоставено на отговорно пазене), което се съхранява на определен адрес, посочен в застрахователната полица. Покритите рискове по този вид застраховка включват: кражба чрез взлом, грабеж, вандализъм и злоумишлени действия на трети лица, счупване на стъкла и витрини и др. Обикновено тази застраховка се предлага при наличие на сключена застраховка „Пожар и природни бедствия“.


  Индустриален пожар

  Застраховката осигурява защита на движимото и/или недвижимо имущество на производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация и др. подобни, находящи се на територията на Р. България. Имуществото може да бъде както собствено, така и наето или предоставено на отгвороно ползване от юридически лица.

  Загуби на печалба от прекъсване на дейността в резултат на застрахователно събитие:

  За прекъсване на дейността се счита пълно или частично прекъсване  или нарушаване на застрахованата дейност  след възникване на имуществени вреди по застрахованото имущество.

  Покрива се загубата на брутна печалба (или нетната печалба и определени постоянни такси)  в резултат на прекъсване на дейността, причинено от настъпване на застрахователно събитие (застрахован риск), покрито по клауза "Пожар и други рискове" от комбинирана застрахователна полица "Имущества".

  Непредвидени загуби на печалба от прекъсване на дейността на доставчик и/или клиент в резултат на застрахователно събитие:

  Покрива загуба на печалба ако доставчик и/или клиент на застрахования преустановявайки дейността си в резултат на застрахователно събитие, оказва неблагоприятно въздействие върху дейността и финансовите резултати на застрахования. 

  Кражба, грабеж и вандализъм

  Тази застраховка обикновено се предлага като допълнително покритие към застраховка "Пожар и природни бедствия" и/или застраховка "Щети на имущество". Предмет на застраховката е движимо имущество, застраховано по тези полици, като например благодорни метали, скъпоценни камъни, предмети с историческа и художествена стойност и др. Покрити рискове по тази застраховка включват кражба чрез взлом, въоръжен грабеж (само заедно с предходния риск); не се застраховат оръжие, беоприпаси, взривни или наркотични вещества, продукти на интелектуалната собственост.

  Застраховка на електронна техника

  Предоставя застрахователно покритие за електроннa техника, инсталирана на мястото на застраховката срещу всички имуществени щети, възникнали внезапно, непредвидимо и въпреки волята на застрахования като наприемер: щети или загуби вследствие на свръхнапрежение, кражба чрез взлом, пожар и др.

  Строително-монтажни рискове (СМР)

  Предлага на всяко българско или чуждестранно юридическо или физическо лице в качеството си на инвеститор, предприемач или главен изпълнител на строителния обект, възможността да застрахова по условията на тази застраховка строителни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство, отговорността на изпълнителя / подизпълнителите за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица и други извънредни разходи.

  Вижте още:


   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор