Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
Отговорности

Отговорности

 • Обща гражданска отговорност

  В рамките на договорните лимити на отговорност застрахователят застрахова отговорността на застрахования (физическо или юридическо лице – търговец по смисъла на ТЗ) за причинените от него на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди при или по повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователната полица.  

  Виж повече

 • Отговорност за продукта

  Този вид застраховка покрива регламентираната в действащото законодателство гражданска отговорност на застрахования за посочените от него продукти до договорени лимити и териториален обхват, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал или инсталирал.  

  Виж повече

 • Отговорност на работодателя

  Този вид застраховка покрива регламентираната в Кодекса на труда неограничена, безвиновна отговорност на работодателя имуществени и неимуществени вреди, причинени на неговите работници или служители вследствие на трудови злополуки, независимо дали увреждането е причинено от него, негов орган или от друг работник или служител.  

  Виж повече

 • Гражданска отговорност на лицата, ползващи огнестрелно оръжие

  Тази застраховка е базирана на общите условия на застраховка „Обща гражданска отговорност“.

  Виж повече

 • Всеки може да попадне в ситуация да изплати обезщетение на някой, който е претърпял нараняване или материална загуба от наше действие или бездействие или в резултат на проявена от нас небрежност. За да избегнете тази неприятна ситуация, е важно да знаете, че застрахователният пазар предлага богато разнообразие от застраховки, осигуряващи покритие за вашата отговорност. 

  Какво представляват застраховките за професионални отговорности


  Покриват отговорността на физически и/или юридически лица, упражняващи конкретна професионална дейност и базирани или на индивидуални Общи условия, или на единни такива за няколко продукта, разширени и уточнени в специфични положения, отразени в клаузи за съответния вид професия.

  При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Покрива сумите, които застрахованият е длъжен да заплати при настъпили вреди на трети лица, породени от небрежност и неправилно изпълнение на посочените професионални задължения.


  Застраховката е задължителна за:

  адвокати;

  нотариуси;

  счетоводители и експерт-счетоводители;

  туроператори;

  строители, проектанти, архитекти;

  лекари и цялостния медицински персонал в лечебното заведение;

  застрахователни брокери;

  охранители, използващи  огнестрелно оръжие;

  други.


  Защо са задължителни


  Те са част от закон или наредба, където е упоменат задължителният им характер. Лицата, които упражняват рискова професия или дейност са абсолютно задължени да сключат този вид застраховка. Те могат сами да изберат застрахователната компания и условията, които тя предлага. Освен тях, лицата, които изпълняват дейности и професии, които не я задължават, също могат да я сключат, с оглед осигуряване на лично спокойствие и безпроблемна работа. Покритието й включва отговорностите, които застрахованият носи при нанесени от него вреди във връзка, с които е сключен договорът и са извършени на територията на страната.


  Как ви помага I&G Brokers


  Предлагаме ви добри условия за сключването на застраховката. Нашите експерти в областта подробно ще ви разяснят, както процедурата за сключване, така и всички специфики около нея. При нас ще получите сравнение на цени, покрития и лимити.

  Вижте още:

   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор