Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор
 • Отговорност на наемателя

  Застраховка Отговорност на наемателя

  Предмет на застраховката

  Отговорността на застраховаия наемател за виновно причиняване през срока на застраховката в наетия от него имот, посочен в полицата, което е причинило като пряка и непосредствена последица.

  • Пълно или частично увреждане на наетия имот;
  • Телесно увреждане или смърт на физическо лице;
  • Пълно или частично увреждане на имущество на трети лица, различно от наетия имот.

  Обхватът на предмета на застраховката  може да бъде разширен и за движимо имущество, предоставено на Застрахования от наемодателя заедно с наетия имот.

   

  Покрити рискове

  Гражданската отговорност на Застрахования, неговите ръководители и заместниците им, членовете на колективни органи на управление, служители на трудов договор от всички категории персонал на Застрахования, за пряко причинени от тях имуществени и неимуществени вреди, настъпили през времетраене на застраховката и изразяващи се в смърт, телесни увреждания или заболявания вследствие на злополука и в пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества;

  Експертни и свидетелски разноски по граждански дела срещу Застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката. Разходите, които Застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. 


  Застрахователни суми

  Застрахователните суми са лимити на отговорност за едно събитие и в годишен агрегат за наетия имот. При договорено разширение за движимото имущество се договарят отделни лимити.Самоучастие - възможно е да се договаря от всяка щета.

   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор