Този сайт използва "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържание, което може да ви заинтересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия

Гражданска Отговорност Калкулатор

Транспортни застраховки

 • Отговорност на превозвача на товари по шосе

  ЧМР застраховки

  Застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе“ покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на стоки по шосе съгласно гл. IV от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /СМR/. Застраховката може да се сключи за срок от една година, за друг уговорен срок, за отделен курс. Договарянето на съучастие е възможно, но не е задължително.

  ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

  Тази застраховка покрива загубите и/или разноските, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.

  ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

   
  Предмет на застраховката “Каско на летателни апарати” са пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати – самолети, хеликоптери, делтапланери и други въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските други въздухоплавателни средства на Република България в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ съгл. чл. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване. Покриват се рискове, които могат да възникнат по времен на полет, излитане, кацане, управление, както и разходи, произтичащи от принудителни мерки за осигуряване на незабавна сигурност на летателния апарат, като принудително кацане и др.

  Плавателни съдове

  ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
  Тази застраховка покрива загуби и/или разноски, които застрахованият ще трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

  ЗАСТРАХОВКА КАСКО НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ
  Предмет на застраховката може да бъде всеки плавателен съд, при който флагът и/или собственикът и/или операторът и/или регистровата организация за български. Съгласно Наредба No.1 от 10.01.2003 за вписване в регистъра на корабите, не са предмет на застраховане водни колела, джетове, канута, каяци и гумени лодки. Покрити рискове по тази застраховка включват буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, обща авария  и спасяване.

  Застраховането на ветроходни и моторни яхтии други малки плавателни съдове има своите особености и поради тази причина застрахователните компании продават този застрахователен продукт по условия, различни от условията за застраховане на големи краби.


  Карго

  По време на транспорт превозваният товар е изложен на рискове, които зависят от вида на определения транспорт, като например сблъсък при морски транспорт, дерайлиране, кражба и др. При „Застраховане на товари по време на превоз“, известна още като „карго“ застраховка, обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки и товари, превозвани от точка до точка в цял свят и с всякакъв вид превозно средство по силата на договор за превоз. Този вид застраховка защитава застрахователния интерес на производители, спедитори, вносители и износители или други страни, които имат застрахователен интерес върху превозвания товар. На застраховане подлежат товарите, превозвани с всички видове транспортни средства при следните ограничения: да са произведени с предназначение за превоз на товари; да да средства за обществен превоз, а превозвачът да е превозвач по занятие.

  Карго застраховката покрива щети или загуби на товара, причинени от специфични рискове по време на превоз, като например рискове, произтичащи от самото превозно средство, от действията на участниците в транспортирането, от външна непреодолима сила или от трети лица.

  Застрахователят на товара поема задължението да обезщети бенефициента на застраховката в случай на застрахователно събитие, покрито в условията на застрахователния договор, с цел да възстанови икономическото състояние, в което се е намирал бенефициента преди настъпване на събитието.

  Стандартно застрахователната стойност по застраховката се определя от фактурната стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, застраховка, митнически такси и евентуални други разходи, които обикновено се прибавят във вид на процент към фактурната стойност.

  Вижте още:

   

   

 

Вход

 1. Забравихте си паролата?

Регистрация

Гражданска Отговорност Калкулатор