Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

ДаллБогг: Живот и здраве image

ДаллБогг: Живот и Здраве АД е част от групата на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД.

„ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве” АД предлага следните видове застраховки:

  • Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско, Злополука на местата в МПС;
  • Имущественo застраховане – Домашно имущество, Пожар и природни бедствия, Сигурност за дома;
  • Застраховки отговорности – Обща гражданска отговорност, Професионални отговорности;
  • Злополуки – Злополукa, Злополука на туристи, Злополука и заболяване, Злополука на спортисти, Злополука на учащи, Злополука на местата в МПС, Трудова злополука, Медицинска застраховка за чужденци;
  • Пътуване в чужбина – Помощ при пътуване в чужбина, Мулти трип;
  • Здравно застраховане – Заболяване;
  • Транспортно застраховане – Карго, Гражданска отговорност на превозвача с МПС по суша /ЧМР/, Отговорност на спедитора;
  • Селскостопанско застраховане – Земеделски култури, Трайни насаждения, Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели;
  • Гаранции.