Купувате нов автомобил? Вижте какво трябва да знаете за сключване на застраховка "Гражданска отговорност"

ПУБЛИКУВАНО НА: 02 август 2017
Купувате нов автомобил? Вижте какво трябва да знаете за сключване на застраховка

Ако купувате нерегистриран автомобил трябва да сключите задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ още преди да го регистрирате в КАТ. Тя ще ви бъде необходима за регистрацията. За сключване на полицата трябва да представите договор за покупко-продажба на автомобила. След като регистрирате колата в КАТ, отново трябва да се върнете при застрахователя, за да представите талона на МПС-то и да се издаде добавък (анекс) към вашата застраховка. Ако автомобилът, който купувате вече е регистриран , продавачът трябва да ви предостави всички документи по действащата застраховка "Гражданска отговорност" – полица, контролен талон,зелена карта.След като сте набавили необходимите документи в срок от 7 дни, трябва да уведомите застрахователя или застрахователния брокер за извършената сделка. Това става с писмено искане (молба) за прехвърляне на правата по застраховката.