Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Строително - монтажни рискове

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Строително-монтажни рискове” е имуществена застраховка всички рискове, покриваща загуби или вреди, възникнали при извършване на строително-монтажни работи, предизвикани от непредвидено и внезапно настъпило застрахователно събитие. Предназначена е за инвеститори, предприемачи, изпълнителите или подизпълнителите, доставчици и други лица, които имат интерес в застрахованите работи при изграждането на всякакви жилищни сгради, бизнес центрове, промишлени сгради, болници, училища, железопътни и пътни съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и други.

Какво покрива застраховката?

Застрахователното покритие е групирано в три отделни секции:

 • материални вреди (основно покритие) - осигурява покритие срещу всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие;
 • гражданска отговорност към трети лица – предоставя покритие за отговорността за причинени имуществени щети и /или телесни наранявания на трети лица, настъпили в пряка връзка със строително монтажни работи по Материални вреди (основно покритие);
 • забава на проекта – обезщетява Инвеститора за загуба на брутна печалба и увеличение на разходите за дейността, ако застрахованите строително – монтажни работи претърпят загуба или вреда, покрити по Материални вреди (основно покритие) и в резултат на това настъпи забава в завършването на обекта и въвеждането му в експлоатация.

Срещу допълнителна премия могат да бъдат включени и покрития като:

 • загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение;
 • загуба или повреда вследствие на акт на тероризъм;
 • гаранционно обслужване на строителните работи (12/24 месеца);
 • допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, експресна доставка;
 • имущество на склад извън строителната площадка и съществуващо имущество;
 • повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;
 • риск на проектанта;
 • други  клаузи.

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.