Graphic

Международна здравна застраховка

Международната здравна застраховка предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Различните международните здравнозастрахователни планове, могат да предоставят здравно покритие както на Вас, така и на Вашето семейство навсякъде, независимо къде ще пътувате или живеете, благодарение на изградената и непрекъснато разширяваща се мрежа от здравни специалисти.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 0 до 64 години и може да бъде индивидуална, семейна или групова.

Какво покритие предлага застраховката?


Застраховката покрива множество медицински услуги, свързани с диагностика и лечение на заболявания и травматични увреждания. Освен възможността за избор между европейски или световен здравен план, застраховката предлага следните нива на покритие:

  • сребърен план – базов здравен план, който включва покритие за болничен престой и лечение, лечение на онкологични заболявания и годишен лимит на покритие в размер на 1 000 000 $;
  • златен план – обширен здравен план, включващ покритие на болничен престой и лечение на бременни жени, както и раждане, лечение на онкологични заболявания и годишен лимит на покритие в размер на 2 000 000 $;
  • платинен план – най – високото ниво на покритие с годишен лимит в размер на 3 000 000 $, което надгражда покритието на „Златен план“, като включва допълнително и лечение на ментални заболявания.

Здравните планове могат да бъдат персонализирани и надградени чрез закупуването на допълнителни модули:

  • международно извънболнично лечение – покрива лечение на заболявания в извънболнична среда, възстановява разходи за предписани медикаменти и превързочни материали;
  • международен медицински транспорт – извършва се, когато при спешни случаи необходимото лечение не е възможно да бъде извършено на мястото, на което застрахованото лице се намира. Включено е покритие и за репатриране;
  • международно здравно благосъстояние – предлага проактивно мониториране на здравословно Ви състояние чрез скринингови прегледи и изследвания във връзка с често срещани и социално значими заболявания;
  • международно офталмологично и дентално лечение – покрива рутинни офталмологични прегледи, както и широкоспектърни профилактични и терапевтични дентални услуги.

Защо да изберете международната здравна застраховка?

Този вид застраховка ви гарантира застрахователна защита, право на избор и достъп до най-съвременните медицински технологии, методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в България и по света.