Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Международна здравна застраховка

Международната здравна застраховка предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Различните международните здравнозастрахователни планове, могат да предоставят здравно покритие както на Вас, така и на Вашето семейство навсякъде, независимо къде ще пътувате или живеете, благодарение на изградената и непрекъснато разширяваща се мрежа от здравни специалисти.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица на възраст от 0 до 64 години и може да бъде индивидуална, семейна или групова.

Какво покритие предлага застраховката?


Застраховката покрива множество медицински услуги, свързани с диагностика и лечение на заболявания и травматични увреждания. Освен възможността за избор между европейски или световен здравен план, застраховката предлага следните нива на покритие:

  • сребърен план – базов здравен план, който включва покритие за болничен престой и лечение, лечение на онкологични заболявания и годишен лимит на покритие в размер на 1 000 000 $;
  • златен план – обширен здравен план, включващ покритие на болничен престой и лечение на бременни жени, както и раждане, лечение на онкологични заболявания и годишен лимит на покритие в размер на 2 000 000 $;
  • платинен план – най – високото ниво на покритие с годишен лимит в размер на 3 000 000 $, което надгражда покритието на „Златен план“, като включва допълнително и лечение на ментални заболявания.

Здравните планове могат да бъдат персонализирани и надградени чрез закупуването на допълнителни модули:

  • международно извънболнично лечение – покрива лечение на заболявания в извънболнична среда, възстановява разходи за предписани медикаменти и превързочни материали;
  • международен медицински транспорт – извършва се, когато при спешни случаи необходимото лечение не е възможно да бъде извършено на мястото, на което застрахованото лице се намира. Включено е покритие и за репатриране;
  • международно здравно благосъстояние – предлага проактивно мониториране на здравословно Ви състояние чрез скринингови прегледи и изследвания във връзка с често срещани и социално значими заболявания;
  • международно офталмологично и дентално лечение – покрива рутинни офталмологични прегледи, както и широкоспектърни профилактични и терапевтични дентални услуги.

Защо да изберете международната здравна застраховка?

Този вид застраховка ви гарантира застрахователна защита, право на избор и достъп до най-съвременните медицински технологии, методи за лечение, диагностика, рехабилитация и стоматологично обслужване в България и по света.