Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт

Какъв е този вид застраховка?

Задължителна застраховка Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт се сключва на основание наредба за задължителното застраховане по чл. 504 от Кодекса за застраховането и методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (МПС), и Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по Кодекса за застраховането.

За кого е предназначена застраховката?

Обект на застраховане са физически лица - пътниците в средствата за обществен превоз за местата в следните видове превозни средства - автобуси, тролейбуси, релсови превозни средства, таксиметрови автомобили, въжени линии и влекове, въздухоплавателни средства и други.

Какво покритие предлага застраховката?

  • смърт на застрахования вследствие на злополука - на законните наследници се изплаща в пълен размер договорената застрахователна сума;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука – изплащането на обезщетението е съобразено с процента изгубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

Допълнително избираеми покрития:

  • временна неработоспособност в резултат на злополука;
  • медицински разходи в резултат на злополука;
  • разходи за погребение при смърт от злополука.