Insurance companies in Bulgaria manage over BGN 6.6 billion

Publish date 15 March 2017
Insurance companies in Bulgaria manage over BGN 6.6 billion image

Според данни на БНБ, към края на декември 2016 г., средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 6,6 млрд. лв.Спрямо 2015 г. застрахователните компании са увеличили средствата си с 502 млн. лв.Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 7,4%. Аактивите на дружествата, извършващи животозастраховане, се увеличат с 10,4%.