Застрахователните компании в България управляват над 6,6 млрд. лева

ПУБЛИКУВАНО НА: 15 март 2017
Застрахователните компании в България управляват над 6,6 млрд. лева image

Според данни на БНБ, към края на декември 2016 г., средствата, управлявани от застрахователните дружества, възлизат на 6,6 млрд. лв.Спрямо 2015 г. застрахователните компании са увеличили средствата си с 502 млн. лв.Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 7,4%. Аактивите на дружествата, извършващи животозастраховане, се увеличат с 10,4%.

Виж още: 

Видове туристически застраховки
Застраховки живот цени
Застраховка карго
Автокаско покритие
Застраховки на нови автомобили