Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Летателни апарати

Какъв е този вид застраховка?

Застраховките свързани с притежаването и използването на летателни апарати са:

  • Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни, която покрива загубите и/или разноските, които застрахованият трябва да заплати във връзка с причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на летателни апарати.
  • Застраховка „Каско“ на летателни апарати, чийто предмет са пълна загуба (реална или конструктивна) или частични щети на летателни апарати по време на: излитането, полета, приземяването и рулирането. Покриват се разходи, произтичащи от принудителни мерки за осигуряване на незабавна сигурност на летателния апарат, като принудително кацане и др. В отговорността на застрахователя попада и рискът ''безследно изчезване'', който е налице в случай, че самолетът не е открит до 60 дни след започване на полета.

Обект на застраховката са всички летателни апарати - самолети, хеликоптери, делтапланери и други въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на гражданските други въздухоплавателни средства на Република България в ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ съгл. чл. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване, собственост на юридически или физически лица или наети.

Застраховката на летателни апарати, които се използват за тренировъчни полети, акробатика, лов, патрул, борба с пожари, пръскане, торене или освобождаване на предмети от въздуха, експериментално или състезателно летене и всяка друга специална употреба се застраховат, при специални условия и завишени тарифи.