Graphic

Обичам своя дом

Какъв е този вид застраховка?

„Обичам своя дом“ е имуществена застраховка за жилище и домашно имущество, предназначена за собственици, наематели или ползватели на жилища (апартаменти, къщи и вили). Застрахователният договор се сключва по общите условия на застраховка „Имущество“ - „Комфорт за дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.

За сключване на застрахователния договор е необходимо само да изберете подходящия за Вас и Вашия имот пакет от петте предложени в сравнителната таблица. Не е необходим оглед на имуществото и опис на застрахованото движимо имущество за покриване на рисковете „кражба чрез взлом“, „кражба чрез техническо средство“ и „грабеж“.

Какво покрива застраховката?

Пълно или частично увреждане на вашето жилище - апартамент, къща или вила, както и на домашното имущество, което служи за ежедневна и обичайна употреба във жилището.

Застраховката покрива последиците от:

  • природни бедствия, наводнения и пожари;
  • кражба, чрез взлом, грабеж, вандализъм;
  • късо съединение и/или токов удар;
  • земетресение;
  • свличания, навредили на дома;
  • разходи при временно настаняване;
  • гражданска отговорност към трети лица;
  • други.

Защо да сключите този вид застраховка?

Когато сте далеч от дома и сте го оставили без надзор, несъмнено са ви минавали тревожни мисли и съмнения. Всички сме имали усещане за беди, свързани с нашето жилище. Като например дали не сте забравили някой електроуред включен, заключили ли сте входната врата, затворили ли сте прозорците. Една от основните причини да застраховате вашето жилище е сигурността, която този вид застраховка ви дава. Ако ви предстои по-дълго пътуване - почивка или работна командировка , ще бъдете спокойни, защото домът ви е защитен.