Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Автокаско

Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства е известна още под наименованието Автокаско.

Какъв е този вид застраховка?

Доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МСП) с български регистрационни номера: леки и товарни автомобили, багажни и къмпинг ремаркета, товарни ремаркета и полуремаркета, автобуси, земеделска и горска техника, строителни и пътно-строителни машини, специални автомобили, мотоциклети.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:

 • пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети (включително в паркирано състояние на МПС), от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • пожар и /или експлозия на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие;
 • природни бедствия - буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед;
 • авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • отваряне на врата или капак по време на движение;
 • злоумишлени действия на трети лица - счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали;
 • кражба на цялото МПС;
 • грабеж на цялото МПС;
 • нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом;
 • кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване;
 • щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • умишлен палеж или взривяване, причинен от трети лица.

Посочените покрити рискове обикновено се групират от застрахователя в различни клаузи, които се предлагат на застрахования. Така се получават различни нива на покритие в зависимост от нуждите и потребностите на застрахования. Възможно е застрахователят да предлага покритие и само за отделен риск, какъвто е риска „Кражба".

Териториалния обхват на застраховката обикновено е Република България и Европейският съюз, но той може да се разшири и за други страни.

Защо да сключите застраховката?

Една от основните ползи, които автокаско дава, е спестяването на средства при настъпване на различни застрахователни събития. Този вид застраховка позволява и дава възможността срещу значително малка сума, в сравнение с цената на МПС-то, да прехвърлите риска на някой друг - вашият застраховател. Осигурявате си спокойствие, защото знаете, че има на кой да разчитате в случай на ПТП, кражба, грабеж, градушка и други непредвидени и нежелани събития.