Graphic

Автокаско

Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства е известна още под наименованието Автокаско.

Какъв е този вид застраховка?

Доброволна застраховка, предназначена за собственици и ползватели на моторни превозни средства (МСП) с български регистрационни номера: леки и товарни автомобили, багажни и къмпинг ремаркета, товарни ремаркета и полуремаркета, автобуси, земеделска и горска техника, строителни и пътно-строителни машини, специални автомобили, мотоциклети.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:

 • пътно транспортно произшествие от сблъскване или удар на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети (включително в паркирано състояние на МПС), от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела;
 • пожар и /или експлозия на МПС по време на експлоатация или престой в резултат на случайно събитие;
 • природни бедствия - буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед;
 • авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации;
 • отваряне на врата или капак по време на движение;
 • злоумишлени действия на трети лица - счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или химикали;
 • кражба на цялото МПС;
 • грабеж на цялото МПС;
 • нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом;
 • кражба чрез взлом на стационарно монтирано оборудване;
 • щети на открито и върнато на собственика противозаконно отнето МПС;
 • умишлен палеж или взривяване, причинен от трети лица.

Посочените покрити рискове обикновено се групират от застрахователя в различни клаузи, които се предлагат на застрахования. Така се получават различни нива на покритие в зависимост от нуждите и потребностите на застрахования. Възможно е застрахователят да предлага покритие и само за отделен риск, какъвто е риска „Кражба".

Териториалния обхват на застраховката обикновено е Република България и Европейският съюз, но той може да се разшири и за други страни.

Защо да сключите застраховката?

Една от основните ползи, които автокаско дава, е спестяването на средства при настъпване на различни застрахователни събития. Този вид застраховка позволява и дава възможността срещу значително малка сума, в сравнение с цената на МПС-то, да прехвърлите риска на някой друг - вашият застраховател. Осигурявате си спокойствие, защото знаете, че има на кой да разчитате в случай на ПТП, кражба, грабеж, градушка и други непредвидени и нежелани събития.