Graphic

Каско „За Вас“

Какъв е този вид застраховка?

Каско „За Вас“ е застрахователен продукт, предназначен за собственици на леки автомобили до 9 места вкл. и товарни автомобили до 2,5 тона общо тегло на възраст над 4 год., със застрахователната сума от 2 000 лв. до 55 000 лв.

Застраховката се сключва по общите условия за автомобилна застраховка „Каско+“, клауза „Пълно Каско“ на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД (ДЗИ) и застраховка „Помощ на пътя“ клаузи Премиум и Чужбина за нови клиенти или новозастраховани МПС за Застрахователя. Собственикът или автомобилът са без застраховка „Каско“ в ДЗИ през последните 30 дни.

По застрахователен продукт Каско „За Вас“ не се застраховат:

 • клиенти на ДЗИ, които през последните три години са имали застраховка Каско и при сключване на нова се прилага завишение на премията (малус);
 • МПС с десен волан;
 • учебни и таксиметрови автомобили, автомобили отдавани под наем, състезателни автомобили.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива пълна загуба или частична щета, която застрахованият би понесъл със застрахованото МПС при реализиране на следните рискове:

 • природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, свличане или срутване на земни пластове;
 • случайно падане на клони, дървета и други предмети вследствие на гореизброените природни бедствия;
 • пожар, вследствие на гореизброените природни бедствия, гръм (удар от мълния);
 • снежно и/или ледено натрупване вследствие на обилен снеговалеж;
 • падане на ледени късове или снежни маси при резки метеорологични промени;
 • морски вълни, вулканично действие;
 • събития вследствие на авария на съоръжения извън МПС - водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др., както и от експлозия на такива съоръжения;
 • пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност, възникнал/и по време на покой на МПС и неработещ двигател, при включване и работа на двигателя при престой, време на движение на МПС;
 • пътно-транспортни произшествия (ПТП);
 • сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число ПТП, съгласно Закона за движение по пътищата;
 • увреждане на застрахованото МПС в паркирано състояние от друго превозно средство;
 • злоумишлени действия на трети лица - причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.);
 • кражба на цяло МПС;
 • грабеж на цяло МПС;
 • умишлен палеж или взривяване на МПС;
 • кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС мултимедийно оборудване, аудио и видео оборудване, в това число навигационно оборудване, когато е част от него;
 • други.

Защо да сключа застраховка Каско „За Вас“?

Една от основните ползи, които застраховката каско дава, е спестяването на средства при настъпване на непредвидими събития. Огледът при сключване на застрахователния договор се извършва на място в офисите на Ай енд Джи Брокерс. При сключване на застраховката се избира опция за отстраняване на щетите в доверен сервиз или по експертна оценка, а кандидатът за застраховане избира застрахователна сума в рамките на предложения диапазон от Застрахователя за конкретното МПС. При сключена застраховка Каско „За Вас“ на застрахованото МПС може да бъде извършен Годишен технически преглед на преференциална цена в пунктовете на СБА в цялата страна.