Graphic

Злополуки

Трудова злополука

Задължителна застраховката, предназначена за работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Злополука на пътниците в средствата за обществен транспорт

Задължителната застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз за местата в следните видове превозни средства: автобуси, тролейбуси, таксиметрови автомобили, релсови превозни средства и други.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth