Вашите лични данни

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Транспорт

Стоки на път (Карго)

Доброволна застраховка, чиято основна цел е да обезщети собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара погине или бъде увреден по време на на превоз.

Отговорност на превозвача (ЧМР)

Доброволна застраховка, която покрива материалната отговорност на застрахования превозвач за цялостна или частична липса и/или повреда на превозвания от него товар.

Отговорност на спедитора

Доброволна застраховка, предназначена за юридически лица или еднолични търговци, които извършват услуги и свързаните с тях сделки по превоз, съхранение, манипулиране на стоки и товари.

Плавателни съдове

Доброволна застраховка, с която могат да се застраховат морски или други транзитни или превозни интереси срещу загуба, щета, отговорност или разноски.

Летателни апарати

Доброволна застраховка, с която могат да се застраховат летателни апарати срещу пълна загуба или частична повреда, както и за покритие на гражданска отговорност, свързана със собствеността и/или ползването им.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec class=
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth