Graphic

Селско стопанство

Селскостопански култури

Доброволна застраховка, която осигурява застрахователна защита срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от природни бедствия.

Застраховка на животни

Доброволна застраховка, която осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth