Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Застраховка на животни

Какъв е този вид застраховка?

По този вид застраховка се застраховат домашни животни – говеда, биволи, овце, кози и свине за разплод, еднокопитни (коне, магарета), птици, отглеждани при интензивни условия и кошери с пчели.

По специални условия, които се предлагат от застрахователните дружества, с които Ай енд Джи Брокерс има сключени договори за застрахователно посредничество може да се застраховат:

  • Кучета - домашни любимци, ловни кучета, кучета, използвани за охрана и кучета водачи.
  • Коне - спортни и чистокръвни (племенни);
  • Екзотични животни.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива щети при смърт или клане по необходимост, вследствие на:

  • Пожар;
  • Природни бедствия – буря със скорост над 15м/сек., градушка, удар от мълния, наводнение от придошли водни маси;
  • Злополука - нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство или удар от електрически ток, причинили наранявания на застрахованите животни, водещи до тяхната смърт или клане по необходимост;
  • Заразни болести, които са специфични за всеки вид;
  • Незаразни и паразитни болести.

Застраховката на домашни животни се сключва обичайно за застрахователен период от една година и влиза в сила след плащане на премията или първа вноска от нея. Застраховката може да се сключи и за по-кратък срок. Отговорността на застрахователя започва от 00.00 часа на деня, следващ този, в който е внесена застрахователната премия или първа вноска от нея за щети от пожар, природни бедствия, злополуки, а вследствие на болести - след определен от него карантинен период, който обичайно е 15 дни.