Graphic

Защитена стойност на автомобила (GAP)

Какъв е този вид застраховка?

Защитена стойност на автомобила (GAP) е застраховка, която може да сключите в допълнение на застраховката Каско за Вашия автомобил. Целта на GAP е да защити инвестицията, която сте направили в покупката на МПС.В случай на тотална щета на вашия автомобил, може да разполагате със същата сума пари, която сте инвестирали при покупката му.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива разликата между обезщетението по застраховка Каско при пълна загуба и снемане от отчет на МПС и нетната стойност по фактура при закупуването на застрахования автомобил в ново състояние. Обезщетението по застраховка GAP покрива разликата между обезщетението, което ще получите по застраховка Каско при евентуална тотална щета на МПС и стойността на автомобила, посочена във фактурата при закупуването му. Застраховка GAP покрива случаите на тотална щета в резултат на:

  • Кражба на автомобила;
  • Пътно транспортно произшествие;
  • Пожар;
  • Природно бедствие.