Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Медицинска застраховка за чужденци

Какъв е този вид застраховка?

Медицинската застраховка за чужденци, пребиваващи в България, е задължителна за всички краткосрочно или дългосрочно пребиваващи чуждестранни граждани на територията на страната. Сключва се по силата на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната, приета с Постановление на Министерски съвет  №80/2005 г.

Какво покритие предлага застраховката?

Застраховката покрива всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука и дентална помощ при спешно възникнали внезапни състояния по време на действието на застрахователния договор. 

Основното покритие включва:

  • медицински разходи за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, включително и транспортни разноски за настаняване или преместване;
  • медицински разходи за спешна дентална помощ.

Допълнителното покритие може да включва:

  • смърт на Застрахования вследствие на злополука;
  • репатриране на болен;
  • репатриране на тленни останки;
  • дневни пари за болничен престой.

Съгласно Наредбата, минималната застрахователна сума е в размер на 60 000 лева. Обслужването на застрахованите лица се осъществява на възстановителен принцип освен в случаите на неотложно болнично лечение.