Каква е разликата между застраховка “Живот” и “Злополука”

ПУБЛИКУВАНО НА: 26 май 2020
Каква е разликата между застраховка “Живот” и “Злополука” image

Основните разлики между тях са:

 • покритието - първата покрива постоянна и временна загуба на работоспособността, а втората - разноски за медицински прегледи и лекуване и изплаща обезщетения за престой в болница и направени операции;
 • сключване - за животозастраховането са нужни имена, рождена дата и професия, има и онлайн, а за “Злополуки” - декларация за здравното състояние или преглед от доверен лекар и здравно осигуряване;
 • срок - първата се сключва от месеци до 30 г., а втората - от 1 до 5 г.

Животозастраховането има вариант за спестовен характер. “Злополука” отлагат началото на тяхната отговорност.

Какво всъщност е застраховката “Живот”

Животозастраховането е предпазване на вас и вашето семейство от инциденти. Може да избирате между следните видове животозастраховане:

 • Спестовна;
 • С индивидуален инвестиционен;
 • Детска, която може да бъде използвана като капитал за образование;
 • Индивидуална рискова;
 • Групова рискова;
 • Групова спестовна, включваща данъчни облекчения;
 • Групова, за кратък период от време;
 • Финансово - осигурителна програма.

Животозастраховането покрива:

 • заболяване;
 • инвалидизиране;
 • смърт;
 • нещастен случай поради едно от горните изброени;
 • сключване на граждански брак;
 • продължаване на образованието;
 • други.

Коя е правилната застраховка за злополуки

I&G insurance brokers предлагат застраховка “Злополука”. Злополуките се делят на трудови и битови. Обект на застраховане са животът, здравето или телесната цялост на застрахованите лица. Тя се сключва за всяко здраво дееспособно лице не надвишаващо 50% неработоспособност, ако попада във възрастовата граница. Застраховката може да бъде индивидуална, групова или взаимна. Договорът се сключва обикновено за 1 г. Обикновено застрахователите предлагат финансово компенсиране на загубите вследствие на средни, тежки и смъртни инциденти.

Контакт с I&G insurance brokers

С I&G insurance brokers може да се свържете чрез имейл, на националния телефон за връзка, през вайбър, фейсбук или на чата в сайта им. През онлайн платформите може да задавате въпроси по всяко време на денонощието и по всякакви въпроси свързани с видовете застраховане предлагано от брокерите. Те са следните:

 • на автомобили;
 • на имот;
 • медицински за пътуване в чужбина и страната;
 • здравно застраховане;
 • животозастраховане;
 • селскостопански застраховане;
 • транспортно застраховане;
 • финансови и търговски рискове.

Виж още:

Застраховка гражданска отговорност online
Цена на застраховка каско
Каско на автомобили
Гражданска отговорност за леки коли
Гражданска отговорност автоасистанс