Graphic

Асистанс на пътя

Застраховката осигурява пътно-техническа помощ на авариралото моторното превозно средство и медицинско транспортиране на пътниците в него.

Какво покрива застраховката?

В замяна на плащане на дължимата застрахователна премия получавате застраховка, която покрива разходите за ползване на различни асистанс услуги, когато не можете да продължите пътя си, поради техническа повреда на автомобила, спукана гума, ПТП или друга неприятна ситуация. Застрахователните компании, които предлагат тази застраховка, разполагат с гореща линия на спешен асистанс център, на който може да позвъните и да получите инструкции и помощ. Застраховката може да е валидна както на територията на Република България, така и в чужбина. Основното покритие обичайно включва:

  • репатриране на МПС-то при ПТП и/или при техническа повреда;
  • медицинско транспортиране на водача и пътниците в МПС;
  • смяна на гума;
  • доставка на гориво;
  • доставка на резервни части;
  • подаване на ток или техническо съдействие;
  • престой на увредения автомобил на паркинг;
  • осигуряване на заместващ водач за управление на МПС;
  • правна помощ;
  • други.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, собственици на леки и товарни автомобили, както и за пътниците, пътуващи в моторното превозно средство, по време на настъпване на застрахователното събитие.

Защо да сключите застраховката?

Ако сте активен шофьор или работата ви е свързана с чести пътувания, то тази застраховка със сигурност ви е необходима.Гарантира спокойствие за водача и придружаващите го лица, като и минимизира непредвидени разходи и ценно време. Осигурява бърза реакция и сигурност при нужда от помощ на пътя. Цената на застраховката е символична, а повечето застрахователни компании прилагат отстъпки при комбинация с други автомобилни застраховки - гражданска отговорност и/или автокаско.