Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Плавателни съдове

Какъв е този вид застраховка?

Застраховките свързани с притежаването и използването на плавателни съдове са:

  • застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове);
  • застраховка „Каско“ на плавателни съдове (морски, езерни, речни и плавателни по канали съдове).

Обект на застраховката са корпуса, мотора, машините, мачтите, платната, механизмите, спасителните лодки, горивото, храната за екипажа и друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване на всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове. В обхвата на застрахователното покритие не се включват риболовните принадлежности, съоръженията за швартоване и лично имущество на застрахования, на членовете на екипажа, на съдружниците и на други лица намиращи се на плавателния съд.

Какво покрива застраховката?

Застраховката покрива частична повреда, пълна конструктивна или пълна реална загуба на застрахования плавателен съд, възникнали в следствие на следните рискове, свързани с условията на плаване в морета, езера, реки и канали:

  • буря, ураган, мълния, земетресение, вулканично изригване и други природни бедствия (това са така наречените форсмажорни или непреодолими сили);
  • засядане, удар в неизвестен подводен предмет, корабокрушение, преобръщане, потъване, безследно изчезване;
  • сблъскване или удар с плаващ, подвижен, неподвижен или летящ предмет;
  • пожар на борда, експлозия на борда, взрив в котлите;
  • повреди, получени при товаро-разтоварни работи, както и при свързването на кораба с бреговите съоръжения;
  • последиците от проявил се скрит дефект в механизмите, корабните устройства, системите, принадлежностите и стъкмяване;
  • злоумишлени действия на трети лица (това са частични щети, по корпуса на плавателния съд) и кражба на целия плавателен съд.

В застрахователния обхват може да се включи и покритие за всички разумно направени разходи от страна на застрахования с цел предотвратяване, ограничаване и намаляване на щетата, разходите за транспортиране на съда до най-близкото пристанище или място за ремонт, както и разходите за обезпечаване на правата на застрахования срещу трети лица. В отговорност на застрахователя могат да се включат и разходи за спасяване на бедстващ плавателен съд.