Graphic

Имущество

Домашно имущество

Доброволна застраховка, която осигурява защита на движимо и недвижимо имуществото на физически лица.

Обичам своя дом

Доброволна застраховка, предназначена за собственици, наематели или ползватели на жилища - апартаменти, къщи и вили. Застрахователният договор се сключва по общите условия на застраховка „Имущество“ - „Комфорт за дома“ на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth