Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Имуществени застраховки

Индустриални обекти, сгради и офиси

Доброволна застраховката, осигуряваща защита на интересите на собствениците на бизнес , които могат да застраховат собствени или наети недвижими и движими имущества.

Всички рискове и прекъсване на дейността

Доброволна застраховка, която осигурява максимална защита за големи производствени и непроизводствени обекти срещу всякакви внезапни и непредвидими събития.

Електронно оборудване

Доброволна застраховка, предназначена за застраховане на електронно оборудване, собственост на юридически лица, което е въведено в редовна експлоатация и се използва за стопанска дейност.

Авария на машини

Доброволна застраховка, която предоставя защита срещу специфични рискове, които е възможно да възникнат при нормалната експлоатация на застрахованите машини, съоръжения и апарати.

Строително - монтажни рискове

Доброволна застраховка, покриваща загуби или вреди, възникнали при извършване на строително-монтажни работи, предизвикани от непредвидено и внезапно настъпило застрахователно събитие.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec class=
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth