Graphic

Финансови рискове и гаранции

Търговски риск

Застраховането на търговски вземания предлага покритие на риска от неплащане от страна на длъжници, при извършване на търговска дейност в България или в чужбина.

Гаранции (Бондове)

Застраховката представлява тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и Застрахователя, който гарантира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth