Graphic

Здраве и живот

Здравна застраховка

Доброволна застраховка, която предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания на същото това лице.

Международна здравна застраховка

Доброволна застраховка, която предоставя възможности за висококачествени медицински услуги в широк кръг от лечебни заведения в цял свят.

Лечение без граници

Доброволна застраховка, която осигурява покритие за лечение във водещи световни клиники,както достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят.

Застраховка Живот

Доброволна застраховка, която осигурява защита на застрахованите лица при настъпване на тежки последствия от заболяване и злополука, които значително влошават качеството и стандарта на живот.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth