Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Гаранции (Бондове)

В новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., се даде възможност гаранциите по обществени поръчки, изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя (чл.111, ал.5).

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка Гаранция представлява тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и Застрахователя, който гарантира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения. Особености на такъв тип договор са, че той винаги се сключва между три страни, а изплащането на обезщетение активира правото на суброгация на Застрахователя спрямо Застрахования. Застраховката на гаранции винаги се сключва като допълнение към подписан Договор за изпълнение и не може да съществува самостоятелно.

Застраховка „Гаранция“ в полза на възложител на обществена поръчка има следните предимства:

  • по-ниски разходи;
  • без блокиране на парични средства;
  • без залагане на активи и ипотека.

Срокът на застрахователния договора се определя съгласно условията на тръжната документация. Застраховката има действие само на територията на Република България.

Какво покрива застраховката?

Застраховка „Гаранция“ може да предоставя покритие като:

  • Гаранция за участие в търг;
  • Гаранция за добро изпълнение;
  • Гаранция за авансово плащане;
  • Гаранция за поддръжка/ гаранционен срок;
  • Гаранция по еврофондове;
  • Други гаранции, издавани от застраховател.

Застрахователната сума по застраховка „Гаранция“ в полза на възложител на обществена поръчка се определя като процент от стойността на договора или от прогнозната му стойност , определена от възложителя на обществената поръчка.

Застрахователната премия се договаря между Застрахователя и Застраховащия, като се отчетат рисковите фактори на застраховката, обхвата на застрахователното покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) , срока на застраховка и след оценка на финансовото състояние на кандидата за застраховане.