Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Злополука на местата в МПС

Какъв е този вид застраховка?

Застраховката на местата в МПС е доброволна за водача и пътниците във всички видове превозни средства. При този тип застраховка, срещу минимална премия се застраховат местата на водача и пътниците, като не се допуска застраховане на част от местата. Застраховка „Злополука на местата в МПС” е предназначена за физически лица, които могат да сключват индивидуални или групови полици, срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице.

Какво покритие предлага застраховката?

По тази застраховка се покриват рискове смърт на застрахования вследствие на злополука, както и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука. Изплащането на обезщетението е съобразено с процента изгубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

Допълнително избираеми покрития могат да бъдат:

  • временна загуба на работоспособност от злополука;
  • медицински разходи вследствие вследствие на злополука;
  • за основното покритие, застраховката е валидна за територията на Република България, а ако е посочено в полицата - и за чужбина;
  • за допълнителните покрития, застраховката е валидна само за територията на Република България.

Застрахователната сума за едно място е лимит на отговорност за всяко място в превозното средство. Тя е еднаква за всяко от регистрираните места в превозното средство и за всяко отделно застрахователно събитие. Застрахователните суми за допълнителните покрития са еднакви за всеки един пътник и/или са процент от застрахователната сума за едно място или абсолютна сума.