Как се изплащат щети по гражданска отговорност след ПТП

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 август 2020
Как се изплащат щети по гражданска отговорност след ПТП image

В действителност претенцията е материалният резултат от застраховката. Първото и най-важно нещо е, че уведомлението за щетата е задължение на застрахования. Застрахователят изисква бързо уведомление за щетата и поставя ограничения в срока, в рамките на който следва да бъде предявена претенцията. Начинът, по който обикновено се предявява претенцията, е чрез попълване на съответен формуляр.

Как се уреждат застрахователни претенции

Всеки застраховател приема вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори. Правилата уреждат процедурите по които застрахователят:

  • приема уведомления за щети;
  • събира доказателства;
  • извършва оценка на причинените вреди;
  • определя размера на обезщетенията;
  • извършва разплащания;

Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори са публично достъпни, като всеки застраховател е длъжен да ги публикува на интернет страницата си.

Как да получите обезщетения по Гражданска отговорност

Ако е настъпило ПТП, единствено с материални вреди, се попълва двустранно констативен протокол. В случай на разногласия между страните - кой е виновен за произшествието, екип на Пътна полиция посещава мястото на събитието. Те съставят стандартен протокол за ПТП, като определят чия е вината за катастрофата. За да предявите претенция по застраховка Гражданска отговорност към застрахователя на водача, виновен за ПТП-то, следва да подготвите следните документи:

  • протокол за ПТП или двустранно констативен протокол;
  • удостоверение за банковата ви сметка;
  • документи за платени разходи;
  • документи на автомобила;
  • вашите лични документи.

Освен горепосочените документи, за да получите изплащане на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност, трябва да осигурите на застрахователя достъп до увреденото МПС. Застрахователната компания трябва да направи нужния оглед, да заснеме и опише щетите. Този оглед се извършва в определените за тази цел ликвидационни центрове.

Какво следва след като сте подали нужните документи

В срок от 45 дни от датата на предявяване на претенция за обезщетение по Гражданска отговорност, застрахователят има право да иска от вас допълнителни документи - доказателства. В срок 15 работни дни от представянето на всички доказателства с застрахователят трябва да определи и изплати размера на обезщетението по банков път или да изпрати писмо за отказ, в което са аргументирани причините. Важно е да знаете, че срокът за окончателно произнасяне по претенция по застраховка Гражданска отговорност, не може да е по-дълъг от три месеца от датата на завеждането и.

Препоръки от I&G Brokers

Ай енд Джи Брокерс ви напомня, че автомобилното застраховане е важно и не бива да бъде пренебрегвано. При евентуален инцидент, може да получите нужното обезщетение - сума, която да ви помогне да бързо отстраните щетите по вашия автомобил.

Виж още:

Гражданска отговорност онлайн калкулатор
Цени на каско
Автокаско на употребяван автомобил
Ай енд Джи офиси
Автомобилни застраховки България