Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Трудова злополука

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Трудова злополука“ е задължителна застраховка. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на работниците и служителите.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховка „Трудова злополука“ се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова злополука“.

Какво покрива застраховката?

Застраховката осигурява защита срещу събития в резултат на трудова злополука, които могат да имат неблагоприятно въздействие върху Вашия живот и здраве. Задължителна застраховка „Трудова Злополука" включва следните покрития:

  • Основно покритие (съгласно Наредбата);
  • Временна неработоспособност от трудова злополука (съгл. чл.55 ал.1 от КСО);
  • Инвалидност вследствие на трудова злополука (съгл. чл.55 ал.1 от КСО);
  • Смърт вследствие на трудова злополука (съгл. чл.55 ал.1 от КСО).

Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования работник или служител. Застрахователната сума за риска „Временна неработоспособност от трудова злополука“ е размерът на месечната брутна заплата на работниците и служителите, определена към момента на сключване на застраховката.

По желание на Застраховащия и срещу заплащане на допълнителна премия в застрахователната полица могат да се включат и следните допълнителни рискове:

  • Разширяване на покритието и за трудова злополука по чл.55 ал.2 от КСО;
  • Временна неработоспособност от битова злополука;
  • Медицински разходи вследствие на трудова злополука;
  • Дневни пари за болничен престой в резултат на трудова злополука;
  • Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие на трудова злополука.

Застраховката включва задължителното покритие по Наредбата, което може да бъде надградено с изброените допълнителни покрития.