Вашите лични данни

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Здравна застраховка Здраве +

Медицинска застраховка „Здраве +“ предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания на същото това лице, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Конкретните видове услуги и/или стоки, включени в здравните пакети и опциите по тях, са описани в детайли в договора (полицата).

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката може да се сключи за български и чуждестранни граждани, пребиваващи на законно основание в Република България, на възраст до 64 навършени години. Застраховката е подходяща и за корпоративни клиенти с персонал до 5 лица. Покритието е валидно само за територията на България и не покрива разходи за лечение в чужбина.

Какво покритие предлага застраховката?

  • извънболнична помощ - преглед при специалисти - първични и вторични прегледи, консултации, клинико-лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия;
  • болнична помощ - хоспитализиране на болен, преглед, изследвания – лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции, консумативи, избор на екип, операции с малък, среден, голям и много голям обем на сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия и рехабилитация при болнично лечение и поставяне на импланти при хирургични операции;
  • възстановяване на разходи - лекарствени продукти, помощни средства, диоптрични стъкла/лещи за корекция на зрението;
  • специализиран медицински/санитарен транспорт (извън условията на спешност) при медицинска необходимост – с лимит до 50 лв.