Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Здравна застраховка Здраве +

Медицинска застраховка „Здраве +“ предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания на същото това лице, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Конкретните видове услуги и/или стоки, включени в здравните пакети и опциите по тях, са описани в детайли в договора (полицата).

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката може да се сключи за български и чуждестранни граждани, пребиваващи на законно основание в Република България, на възраст до 64 навършени години. Застраховката е подходяща и за корпоративни клиенти с персонал до 5 лица. Покритието е валидно само за територията на България и не покрива разходи за лечение в чужбина.

Какво покритие предлага застраховката?

  • извънболнична помощ - преглед при специалисти - първични и вторични прегледи, консултации, клинико-лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, остеоденситометрия, манипулации и физиотерапия;
  • болнична помощ - хоспитализиране на болен, преглед, изследвания – лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции, консумативи, избор на екип, операции с малък, среден, голям и много голям обем на сложност и високоспециализирана хирургия, консултации с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия и рехабилитация при болнично лечение и поставяне на импланти при хирургични операции;
  • възстановяване на разходи - лекарствени продукти, помощни средства, диоптрични стъкла/лещи за корекция на зрението;
  • специализиран медицински/санитарен транспорт (извън условията на спешност) при медицинска необходимост – с лимит до 50 лв.