Graphic

Здравна застраховка

Какъв е този вид застраховка?

Допълнителната здравна застраховка предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Конкретните видове услуги и/или стоки, включени в здравните пакети и опциите по тях, са описани в детайли в застрахователния договор (полицата).

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена както за корпоративни клиенти, така и за физически лица. Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи на законно основание в Република България. Могат да бъдат застраховани и лица, които не са здравно осигурени към НЗОК. Покритието е валидно само за територията на България и не покрива разходи за лечение в чужбина.

Какво покритие предлага застраховката?

Имате възможност да избирате конфигурация от следните застрахователни пакети:

  • профилактика - организиране на профилактични прегледи и изследвания веднъж в рамките на застрахователна година по предварително организиран график в лечебно заведение от списъка на застрахователя, избрано от клиента;
  • извънболнична помощ - прегледи при специалисти - първични и вторични прегледи, консултации, клинико-лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, манипулации за овладяване на конкретния здравен проблем, амбулаторни хирургически манипулации и физиотерапия;
  • болнична помощ - хоспитализиране на болен, преглед, изследвания – лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции, консумативи, избор на екип, операции с малък, среден, голям и много голям обем на сложност и високоспециализирана хирургия, консултаци с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия и рехабилитация при болнично лечение и поставяне на импланти при хирургични операции;
  • услуги, свързани с битови и други допълнителни условия - разходи за медицински транспорт, допълнителни сестрински грижи и самостоятелен сестрински пост;
    възстановяване на разходи - лекарствени продукти, помощни средства, диоптрични стъкла/лещи за корекция на зрението;
    дентално лечение - разходи за клинична орална хигиена, терапевтично, хирургично и ортопедично лечение, образна диагностика.