Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Graphic

Домашно имущество

Какво покрива застраховката?

Обект на застраховката са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане недвижими и движими имущества. Покритите от застрахователя рискове най-често се групират в отделни клаузи, както следва:

 • пожар и последици от гасенето му, гръм (мълния), експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях;
 • природни бедствия - буря , ураган , градушка, проливен дъжд, тежест и естествено натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води, действие на морски вълни, падане на лавина;
 • аварии - измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни (пожарогасителни) инсталации;
 • кражба чрез взлом и кражба с използване на техническо средство;
 • грабеж и вандализъм, в т.ч. палеж и „злоумишлена експлозия;
 • късо съединение и токов удар;
 • удар от МПС или животно;
 • земетресение;
 • чупене на стъкла;
 • увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • гражданска отговорност на застрахования към трети лица, възникнала в резултат на покрит по полицата риск;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • разходи за разчистване на развалини и останки;
 • други рискове при специално договаряне.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за български и чуждестранни физически лица, които имат възможността да застраховат недвижимото и движимото си имущество намиращо се на територията на Република България. Имуществата на физически лица, могат да бъдат разделени условно на две групи - недвижимо имущество и движимо имущество.

Недвижимо имущество:

 • жилищни масивни сгради;
 • вилни сгради;
 • масивни стопански постройки - гаражи, работилници, градински постройки;
 • съоръжения от специален тип - слънчеви и отоплителни инсталации;
 • сателитни антени, огради, кладенци, външни чешми.

Движимо имущество:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи;
 • битови електроуреди;
 • аудио-визуална и електронна техника;
 • селскостопански машини, строителни машини, инструменти, инвентар, продукция и други.

Защо да сключите застраховката?

Застраховка Домашно имущество предлага разнообразен набор от покрития и застрахователни суми според специфичните ви нужди. Когато инвестирате в имот, в повечето случаи той се превръща във ваш постоянен дом. Има обстоятелства, обаче, които не можете да контролирате. Ето защо, е добре да се оценят предимствата на този вид застраховка. Ако си задавате въпроса „Имам ли нужда от застраховка за дома?“, е добре да се замислите дали искате домът ви да бъде защитен в случай на наводнение, пожар, кражба или други непредвидени събития.