Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Домашно имущество

Какво покрива застраховката?

Обект на застраховката са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане недвижими и движими имущества. Покритите от застрахователя рискове най-често се групират в отделни клаузи, както следва:

 • пожар и последици от гасенето му, гръм (мълния), експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях;
 • природни бедствия - буря , ураган , градушка, проливен дъжд, тежест и естествено натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води, действие на морски вълни, падане на лавина;
 • аварии - измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни (пожарогасителни) инсталации;
 • кражба чрез взлом и кражба с използване на техническо средство;
 • грабеж и вандализъм, в т.ч. палеж и „злоумишлена експлозия;
 • късо съединение и токов удар;
 • удар от МПС или животно;
 • земетресение;
 • чупене на стъкла;
 • увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
 • гражданска отговорност на застрахования към трети лица, възникнала в резултат на покрит по полицата риск;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • разходи за разчистване на развалини и останки;
 • други рискове при специално договаряне.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за български и чуждестранни физически лица, които имат възможността да застраховат недвижимото и движимото си имущество намиращо се на територията на Република България. Имуществата на физически лица, могат да бъдат разделени условно на две групи - недвижимо имущество и движимо имущество.

Недвижимо имущество:

 • жилищни масивни сгради;
 • вилни сгради;
 • масивни стопански постройки - гаражи, работилници, градински постройки;
 • съоръжения от специален тип - слънчеви и отоплителни инсталации;
 • сателитни антени, огради, кладенци, външни чешми.

Движимо имущество:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи;
 • битови електроуреди;
 • аудио-визуална и електронна техника;
 • селскостопански машини, строителни машини, инструменти, инвентар, продукция и други.

Защо да сключите застраховката?

Застраховка Домашно имущество предлага разнообразен набор от покрития и застрахователни суми според специфичните ви нужди. Когато инвестирате в имот, в повечето случаи той се превръща във ваш постоянен дом. Има обстоятелства, обаче, които не можете да контролирате. Ето защо, е добре да се оценят предимствата на този вид застраховка. Ако си задавате въпроса „Имам ли нужда от застраховка за дома?“, е добре да се замислите дали искате домът ви да бъде защитен в случай на наводнение, пожар, кражба или други непредвидени събития.