Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Срещу какви природни бедствия може да защитя собствеността си

ПУБЛИКУВАНО НА: 07 октомври 2013
Срещу какви природни бедствия може да защитя собствеността си image

Много хора смятат, че вероятността от настъпване на бедствие, причиняващо щети на тяхната собственост, е толкова малка, че не оправдава инвестицията в застраховка. Както се доказа през последните години в много от случаите хората не дооценяват рисковете и щетите ги заварват не само неподготвени, но и в практическа невъзможност да се справят с финансовите последици. 

За съжаление, според официалните данни в България застрахованите жилища са под 10%. Не е ясно дали всички те имат покрит риск от земетресение или други природни бедствия – на пазара не се води такава детайлна статистика. В повечето случаи застраховки "Пожар и природни бедствия" се сключват, като изискване и неразделна част по отпуснати ипотечни заеми при покупка на недвижим имот.

Важно е да се знае, че под клауза „Природни бедствия” са обединени няколко основни риска, които е желателно да бъдат включени в застрахователната полица. Това са буря, ураган, градушка, проливен дъжд, натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета, клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води и измръзване. 

Друга важна клауза покрива риска „Земетресение”. Този риск не се случва често, но когато се случи, последствията и щетите са огромни. Например след земетресението в Перник през миналата година за много кратък период от време застрахователите наблюдаваха завишен интерес към  застраховането на имущество. Но хората бързо забравят, нямат достъчно информация или в повечето случаи разчитат на помощ от държавата, която се оказва нито навременна, нито достатъчна. 

Основният мотив за включването на изброените по-горе катастрофични рискове в застрахователната полица, е да се даде възможност на собствениците на жилища да закупят на достъпна цена едно много надеждно застрахователно покритие срещу рискове, причинени от природни бедствия, и същевременно да си осигурят лична защита срещу значителни финансови загуби. 

Цената на този вид покрития изобщо не е космическа – вярвате или не - средната застрахователна премия по застраховка на Дженерали застраховане е само 0,33 лв. на ден, като в това е включено изплащане на евентуални щети както на недвижимото имущество, така и на електродомакинските уреди, покъщината и обзавеждането.

Източник: dnes.bg