Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Търговски риск

Какъв е този вид застраховка?

Застраховането на търговски вземания предлага покритие на риска от неплащане от страна на длъжници, при извършване на търговска дейност в България или в чужбина. Покрити рискове са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с български и чуждестранни купувачи. Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки с период на отсрочване на плащането
Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализираните продажби при условията на отсрочено плащане.
Застраховката за търговски вземания се сключват от специализирани застрахователни компании и е на база обследване на риска чрез предоставяне на попълнен въпросник и информация за длъжниците.