Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Graphic

Търговски риск

Какъв е този вид застраховка?

Застраховането на търговски вземания предлага покритие на риска от неплащане от страна на длъжници, при извършване на търговска дейност в България или в чужбина. Покрити рискове са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с български и чуждестранни купувачи. Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки с период на отсрочване на плащането
Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализираните продажби при условията на отсрочено плащане.
Застраховката за търговски вземания се сключват от специализирани застрахователни компании и е на база обследване на риска чрез предоставяне на попълнен въпросник и информация за длъжниците.