Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Здравна застраховка

Какъв е този вид застраховка?

Допълнителната здравна застраховка предлага финансово обезпечаване на здравни услуги и/или стоки, ползвани от застрахованото лице, с цел диагностика и лечение на възникнали заболявания и травматични увреждания, настъпили в периода на действие на застрахователния договор. Конкретните видове услуги и/или стоки, включени в здравните пакети и опциите по тях, са описани в детайли в застрахователния договор (полицата).

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена както за корпоративни клиенти, така и за физически лица. Застраховат се български и чуждестранни граждани, пребиваващи на законно основание в Република България. Могат да бъдат застраховани и лица, които не са здравно осигурени към НЗОК. Покритието е валидно само за територията на България и не покрива разходи за лечение в чужбина.

Какво покрива застраховката?

Имате възможност да избирате конфигурация от следните застрахователни пакети:

  • профилактика - организиране на профилактични прегледи и изследвания веднъж в рамките на застрахователна година по предварително организиран график в лечебно заведение от списъка на застрахователя, избрано от клиента;
  • извънболнична помощ - прегледи при специалисти - първични и вторични прегледи, консултации, клинико-лабораторни и инструментални изследвания, образна диагностика, функционални изследвания, ендоскопски изследвания, манипулации за овладяване на конкретния здравен проблем, амбулаторни хирургически манипулации и физиотерапия;
  • болнична помощ - хоспитализиране на болен, преглед, изследвания – лабораторни и инструментални, образна диагностика, назначение на лечение, консултации със специалисти, манипулации, изследвания, операции, консумативи, избор на екип, операции с малък, среден, голям и много голям обем на сложност и високоспециализирана хирургия, консултаци с хабилитирани лица при болнично лечение, физиотерапия и рехабилитация при болнично лечение и поставяне на импланти при хирургични операции;
  • услуги, свързани с битови и други допълнителни условия - разходи за медицински транспорт, допълнителни сестрински грижи и самостоятелен сестрински пост;
  • възстановяване на разходи - лекарствени продукти, помощни средства, диоптрични стъкла/лещи за корекция на зрението;
  • дентално лечение - разходи за клинична орална хигиена, терапевтично, хирургично и ортопедично лечение, образна диагностика.