Graphic

Застраховка Живот

Застраховката „Живот“ осигурява защита на застрахованите лица при настъпване на тежки последствия от заболяване и злополука, които значително влошават качеството и стандарта на живот.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена както за корпоративни клиенти, така и за физически лица на възраст от 14 до 64 години.

Какви видове застраховка „Живот“ се предлагат?

  • спестовна застраховка - предоставя Ви възможност да планирате своето финансово бъдеще. С нея може да си осигурите допълнителни спестявания. При този тип застраховка „Живот“ вноската вноската има спестовен елемент и допълнителна доходност;
  • с индивидуален спестовен план - чрез нея инвестирате средства за застраховка със спестовен елемент с цел осигуряване на добър стандарт на живот за семейството си. Застраховката осигурява застрахователна защита в случаи на възникване на неблагоприятни ситуации за Вас и Вашите близки като същевременно Ви дава възможност да натрупате средства за реализиране на бъдещи планове и мечти. Този тип застраховки са с продължителност от 3 до 30 години, като има възможност да бъдат проектирани индивидуално спрямо нуждите и възможностите на клиента;
  • детска застраховка „Живот“ - застраховката позволява да бъде застрахован родителят за определен период от време в полза на детето. Продуктът е със спестовен характер, като след изтичане на определения период, парите се използват в подпомагане на образованието на детето. По този начин осигурявате по - добро бъдеще на Вашите деца и спестявате за тяхното образование;
  • индивидуална рискова застраховка - класическа застраховка „Живот“ със свободно избираемо покритие и без наличие на спестовен елемент, която важи за целия свят;
  • едногодишна индивидуална застраховка - покрива изплащане на суми, свързани със смърт, трайна загуба на работоспособност, временна загуба на трудоспособност и други. Застраховката се сключва за период от 12 месеца;
  • групова краткосрочна застраховка - целта на този вид застраховка е да осигури застрахователна защита на група от хора за определен период от време. Тя е предпочитана от работодатели, чиито служители работят във високо рискова сфера и са изложени на неблагоприятни влияния от страна на средата, в която работят.

Какво покритие предлага застраховката?

  • трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука или заболяване;
  • временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука или заболяване;
  • дневни пари за болничен престой вследствие на злополука или заболяване;
  • хирургическо лечение вследствие на злополука или заболяване.

Защо да се доверите на Ай енд Джи Брокерс?

Консултацията със специалист на „Ай Енд Джи Брокерс“ при избор на този вид застраховка е препоръчителна, защото той ще Ви помогне да направите правилния избор, който да Ви осигури удобна и гарантирана инвестиция в бъдещето. В зависимост от конкретните изисквания и потребности на всеки кандидат за застраховане, „Ай Енд Джи Брокерс“ предоставя обобщена и изчерпателна информация за различни варианти на застрахователните продукти. Подробно анализира и сравнява техните условия, покрития и цени.