Graphic

Селскостопански култури

Ако вие сте производител на селскостопанска продукция, със сигурност сте наясно, че земеделието сектор, който е силно зависим от метеорологичните и климатичните условия. 

Какъв е този вид застраховка?

Застраховането на селскостопански култури, което в практиката е известно и като застраховка на земеделски култури е свързано с непредвидими рискове, породени най-често от климатични аномалии и различни природни бедствия извън волята на човека, които могат да доведат до загуби на инвестираните от земеделски производители средства. В този случай застраховката е инструмент за прехвърляне на риска. Прехвърляне на риска от финансово обезпечаване на материални щети посредством имуществено застраховане, в сферата, на което попада и застраховката на селскостопански култури.

За кого е предназначена застраховката?

Страна на застрахователния договор по застраховка на селскостопански култури могат да бъдат всички физически и юридически лица, които имат интерес, свързани с отглеждането на земеделски култури. Застраховката е доброволна. Всяко застрахователно дружество определя културите и рисковете, за които то може да поеме отговорност.

Какво покрива застраховката?

Застрахова се реколтата от земеделски култури:

  • полски и зеленчукови;
  • овощни, розови, черничеви градини;
  • лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури отглеждани в парници и оранжерии.

Застраховат се новосъздадени трайни насаждения и интензивни култури като основни средства. Към новосъзданените трайни насаждения се отнасят лозя, овощни градини, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула, хмел. Интензивни култури са бързорастящи видове, които се отглеждат за дървесина или биомаса като пауловния, топола, върба, акация и други.

Застрахователното покритие за селскостопански култури е за количествени щети по реколтата, вследствие на: градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване след 20 април и преди 1 октомври, измръзване и изтегляне на житни култури, задушаване при житни култури, киша, щети от падащи летателни апарати.

За новосъздадени трайни насаждения и интензивните култури се покриват количествените щети от тотално загиване на застрахованите растения поради увреждане от градушка, буря, пожар, измръзване и снеголом.