Graphic

Отмяна на пътуване

Застраховка „Отмяна на пътуване“ обезщетява разходи за резервации и самолетни билети или предплатени пътувания при отмяна или анулиране на пътуването в чужбина. Застраховката покрива сумата, която не е възстановена от организатора на пътуването, след настъпване на събитие, което не позволява отпътуване на застрахованото лице или принуждава да се прекъсне вече предприето пътуване.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни физически лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване. Застраховката е валидна на територията на Република България.

Какво покритие предлага застраховката?

  • отмяна на пътуване - Покрива се риска от невъзможност на застрахования да осъществи предплатено организирано пътуване, поради причини, независещи от него и непредвидени към момента на сключване на застраховката. Включва и анулиране на самолетен билет, ако такъв е включен в цената на пътуването;
  • анулиране на самолетен билет - покрива се риска от невъзможност на застрахования да използва предплатен самолетен билет, поради причини, независещи от него и непредвидени към момента на сключване на застраховката;
  • възстановяване на допълнителни разходи във връзка със закъсняло пристигане на родното летище;
  • възстановяване на разходи при изпуснат заминаващ от родината полет, поради закъснение на превозно средство;
  • възстановяване на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на пътуването;
  • удължаване на пътуване в случай на удължаване на престоя на застрахованото лице с повече от 24 часа след крайната дата на пътуването, застрахователят покрива действително извършените извънредни разходи по пътуването до лимита за съответния вид разход, определен в застрахователния договор.

Защо да сключите застраховка „Отмяна на пътуване“?

Застраховката осигурява покритие при непредвидени ситуации, които могат да възпрепятстват пътуването Ви. Този застрахователен продукт, ще спести спести загуба на пари за платена ваканция или бизнес пътуване, ако то се провали, поради независещи от вас причини. Сред тях са болест на застрахования и негови близки, отмяна или закъснение на полети и други основателни причини, поради които застрахованият не може да пътува.