Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Помощ при пътуване в чужбина

Сключването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ обезпечава навременната медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Застраховката изплаща и обезщетение при възникнали непредвидени обстоятелства при престоя Ви извън страната.

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката може да се сключи за физически лица, български граждани или чуждестранни граждани с разрешение за постоянно, продължително или дългосрочно пребиваване на територията на Република България за времето на пътуване или престой извън територията на страната. Застраховката е може да бъде валидна на територията на цял свят, за цял свят без САЩ и Канада, за Европа, с изключение на Република България, страната на постоянното Ви местоживеене и територията на страната, за която имате валидна здравна осигуровка и/или застраховка.

Какво покритие предлага застраховката?

Основното покритие обичайно включва:

  • медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
  • репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
  • спешна дентална помощ.

Допълнителното покритие може да включва:

  • спасителни разноски;
  • смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука;
  • кражба, загуба или забавяне на личен багаж;
  • дневни пари за болничен престой;
  • гражданска отговорност към трети лица;
  • правна помощ.

При многократни командировки и специализации в чужбина може да сключите Мултитрип застраховка за срок една година. Застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на до 30 дни, 60 дни или 90 дни.

Защо да сключите застраховка „Помощ при пътуване“?

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина гарантира вашата сигурност и защита в случай на злополука или внезапно (акутно) заболяване, както и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя извън страната. Осигурява денонощно съдействие чрез обслужване на български език и плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.