Graphic

Отговорности

Обща гражданска отговорност

Застраховката покрива отговорността за материални и/или нематериални вреди, причинени на трети лица вследствие на упражняване на посочената в полицата застрахована дейност.

Професионални отговорности

Застраховката покрива отговорността на лица, упражняващи определена професия и предлага финансова защита за посрещане на съдебните разноски и всички нанесени вреди, които биха могли да бъдат предмет на обезщетение.

Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании

Armeec
Bulstrad
Dallbogg
bulins
DZI
DZI
DZI
euroins
DZI
uniqa
alianz
groupama
colonnade
metlife
fihealth